Hyresvillkor

Användaren:
När hyresobjektet lämnat Tältspecialistens lager ansvarar hyrestagaren för varorna tills de återlämnats till samma uthyrningsställe.

  • Vid hyra av tält är det absolut förbjudet att klistra dekaler, använda tape, dubbelhäftande tape, fästkuddar o dyl att fästa reklam/banderoller eller liknande på dukarna. Detsamma gäller för takdukar och bordskivor.
  •  Vid montering/nedmonterning av ställning till tält är det absolut förbjudet att bruka våld på beslagen. Således får ej beslagen utsättas för hammarslag eller dylikt. Deformerade beslag ersättes av hyrestagaren.  
  • Det är absolut förbjudet att elda eller grilla i tältet. Om det vid återlämning konstateras att t ex grillning förekommit i tältet kan hyrestagaren bli ersättningsskyldig för utbyte av PVC-dukar. Grillukt och fettos går ej att tvätta bort.  
  • Det är förbjudet att använda häftstift, nita eller spika i bord och andra hyresobjekt. Eventuella skador ersättes av hyrestagaren.
  • Vid återlämning av bord, stolar och bänkset skall de vara rena från drycker, matrester, stearin och dylikt. Eventuell rengöring ersättes av hyrestagaren.
  • Vid återlämning skall stänger och ben vara buntade på samma sätt som hyrestagaren erhöll dem. Tak och sidodukar skall vara vikta och instoppade i resp. säck. I övrigt skall hyresobjektet återlämnas i samma skick Ni erhöll dem.
  • Återlämnas inte hyresobjektet inom avtalad tid debiteras hyra löpande enligt prislista tills hyresobjekten är returnerade.
  • Vid hantering och användande av hyresobjekt ansvarar ej Tältspecialisten för eventuella skador som kan uppstå, ej heller för skada vid händelse av typ Force Majeure. Vårt ansvar vid utebliven eller felaktig leverans begränsas till hyresavgiften för berörda hyresobjekt.
  • Har något av hyrda objekt eller transportemballage t ex tältsäckar, lådor, osv, skadats eller förekommit skall detta självmant påpekas direkt vid återlämnande till Tältspecialistens medarbetare.
  • Det är av hyrestagaren förbjudet att överlåta, uthyra, pantsätta eller på annat sätt avhända sig hyresobjektet.

Vid montering:
Vid vår montering ansvarar kunden för att tillfartsväg och tältplats är tillgängliga på avtalad tid. Ansvarig person skall vara på plats vid såväl montering som nedtagning.

Avbokning:
Eventuell avbokning kan endast ske skriftligen till Tältspecialisten. Bortsett från nedanstående punkter äger Tältspecialisten rätt att avkräva kunden full hyreskostnad vid avbokning. Eventuell monterings och transportkostnad borträknas. Vid avbokning senast 30 dagar före första hyresdagen, äger Tältspecialisten endast rätt att avkräva kunden 50% av hyreskostnaden.